Oszalałeś? (Sentence Note)

oszaleć ‑leję ‑jesz pf = to go mad, to go crazy

1 Like