Ostatniej nocy było dla mnie zbyt duszno, by spać.

  • duszny aj stifling, sticky, sultry (weather). av duszno = stuffy, sultry, tight (atmosphere). duszno mi tu = it’s stuffy in here
  • duszność f.noun = suffocation. mieć ~ści = to be short of breath