Osobiście uważam, że nie ma większej różnicy, kto wygra wybory. (Sentence Note)

Note: większy (comp adjective of duży) = larger, greater