Opowiedz mi, proszę, o swojej wycieczce. (Sentence Note)

wycieczka -czek (f noun) = excursion, outing, trip, tour. (plural) jibe, slighting remarks