Opowiadanie kończy się wraz z jego śmiercią. (Sentence Note)

wraz z + Instr = together with .adv = at the same time