Ona zawsze chwali się, jakie ma szczęście.

  • chwalić ‑lę ‑lisz impf, pf pochwalić = to praise, commend.
  • & się = to praise o.s., to boast.