Ona walczy o przeżycie.

  • walczyć o przeżycie = to fight for survival
  • walka o przeżycie = a fight for survival / life