Ona umie obchodzić przepisy. (Sentence Note)

  • obejść (-jdę -dziesz obszedł obeszła) (pf), (impf) obchodzić (1) (-dzę -dzisz -chodź) dokoła+Genitive walk all around. ~ się bez+Genitive get by without, do without, manage without, dispense with.
  • (2) obchodzić (-dzę -dzisz -chodź) (impf) concern, celebrate, treat.
  • co to mnie obchodzi? how does that concern me? ~ się z+I handle, deal with.