Ona oczekuje niemożliwego.

  • coś niemożliwego = the impossible, a no-go, an impossibility