Ona ma negatywne podejście do życia.(Sentence Note)

  • podejście (n noun) = approach, attitude. climb (uphill walk)
  • podejść -jdę -dziesz podszedł podeszła podeszli (pf), (impf) podchodzić -dzę -dzisz podchodź = to approach, draw near (do+G to)