Ona jest inna niż jej siostra pod każdym względem. (Sentence Note)

  • wzgląd (względu) (mi noun) = consideration, regard.
  • pod względem + Gen = regarding. (Ona jest inna niż jej siostra pod każdym względem. = She is different to her sister in every regard/way).
  • bez względu na + Accusative = without regard for, regardless of.
  • mieć na względzie = bear in mind.
  • mieć względy dla + Gen = have consideration for.
  • przez wzgląd na + Acc = out of consideration for.
  • względem + Gen = in regard to, regarding.
  • ze względu na + Acc = considering, out of consideration for
2 Likes