Ona działa z pobudek osobistych.

  • pobudka ‑dek f.noun = 1] a reveille (a signal sounded especially on a bugle or drum to wake personnel in the armed forces). 2] fig incentive, motive, stimulant
  • działać z pobudek osobistych = phrase = to act from personal motives