Ona czyta średnio trzy lub cztery książki tygodniowo.(Sentence Note)

  • średni (adj) = medium, average, middle. (adv) średnio = on an average
  • szkoła średnia = high school, secondary school