Ona bardzo się troszczy o swój wygląd. (Sentence Note)

  • troszczyć się (‑czę ‑czysz) impf, pf zatroszczyć się o+Acc = to care about, take care of, look after