Ona bardzo chce się dorobić własnego sklepu.

  • dorobić ‑bię ‑bisz pf, impf dorabiać = to supplement earnings, moonlight (idiomatic), to earn some money on the side (idiomatic).
  • dorobić się = to eke out (idiomatic), to obtain s.t. for o.s. laboriously