On znów chce nas widzieć.

  • znowu, znów adv = again, anew, once more.
  • co znowu? = now what? what the heck?
1 Like