On zawsze dociera na czas. (Sentence Note)

  • dotrzeć ‑trę ‑trzesz ‑tarł pf, impf docierać 1] do czegoś = to reach s.t. 2] do kogoś = to get through to s.o.
  • & się = 1] to adapt, adjust to one another 2] to tune (a car)