On wyciągnął swój paszport. (Sentence Note)

Note: wyciągać (-am -asz) (impf), (pf) wyciągnąć (-nę -niesz) = to pull out, draw out, extract, extend (hand). ~ wniosek draw a conclusion

  • wyciąg (mi noun) 1. excerpt, 2. extract. 3. traction (in hospital).
  • na wyciągu = in traction.
  • wyciąg z konta = bank statement.
  • wyciąg krzesełkowy = chairlift