On wie jak oszukiwać ludzi. (Sentence Note)

Note: oszukać (-am -asz) (pf), (impf) oszukiwać (-kuję -jesz) = to deceive, defraud, cheat, swindle