On wie dużo o sprawach zagranicznych. (Sentence Note)

  • zagraniczny adj = foreign, overseas, abroad