On umie przebiec sto metrów w dwanaście sekund.

  • przebiec ‑biegnę ‑niesz ‑biegł pf, impf przebiegać = 1] to run through, run across 2] transpire. 3] progress, proceed