On to zrobił i to w jej obecności.

  • obecność f.noun = presence.
  • w ~ści +G = in the presence of