On stał na wierzchołku góry.

wierzchołek ‑łka mi = apex, crest (of hill), tip (of iceberg). top (of tree).