On położył książkę na stole. (Sentence Note)

kłaść kładę kładziesz kładł (impf), pf położyć ‑żę ‑żysz ‑łóż = to lay, place, set. ~ spać put to bed. ~ się lie down