On odpowiedział poprawnie na pytania.(Sentence Note)

  • poprawny (adj) correct, well-defined. (av) poprawnie - correctly