On nie posiada niezbędnych umiejętności do tej pracy.

  • niezbędny aj = indispensable, essential, vital. av niezbędnie