On nie jest na tyle mądry, żeby dodawać liczby w pamięci.

  • w pamięci = in memory, in mind, in my/your etc head