On nie chce się żenić.(Sentence Note)

żenić się (-nię -nisz) (impf), (pf) ożenić się z + Instrumental (of a man) = marry, get married to