On nią gardzi.

  • gardzić ‑dzę ‑dzisz impf, pf wzgardzić + Instr = to despise, disdain, scorn