On może tylko milczeć.(Sentence Note)

  • milczeć -czę -czysz milczą (impf) to be silent, (pf) zamilczeć = to fall silent
  • milczący (adj) silent. (adv) milcząco
  • zamilczeć -czę -czysz (pf) = to pass over in silence