On mówi co myśli, nie licząc się z uczuciami innych. (Sentence Note)

  • uczucie (noun) = a feeling, emotion, affection
  • uczuciowy (adj) = emotional, sentimental. (adv) uczuciowo
  • poczucie (noun) feeling, sense. ~ humoru sense of humor
  • poczuć (-czuję -jesz) (pf), (impf) poczuwać (transitive) to feel, sense, smell.
  • ~ się = to feel (sick, etc)
  • czuć (czuję -jesz) (transitive) to feel, sense, smell. (intransitive) ~ się feel. e.g. źle się czuję = I feel bad.