On mnie naprawdę wkurza. (Sentence Note)

  • wkurzyć (-rzę -rzysz) (pf), (impf) wkurzać (colloq) = to bug, get on s.o.’s nerves. ~ się get annoyed