On mnie dotknął. (Sentence Note)

dotknąć ‑nę ‑niesz pf, impf dotykać +G = to touch, feel, strike, affect, afflict, (mentally) hurt