On miał do mnie krytyczny stosunek.

  • krytyczny aj 1] critical, censorious. 2] crucial. av krytycznie
  • stosunek ‑nku mi.noun (often plural) relation, relationship (esp sexual), ratio.
  • stosunek +do+Gen = attitude toward.
  • mieć stosunek z+Instr = have sex with
  • On miał do mnie krytyczny stosunek = more literally = He had a critical attitude towards me.