On ma tendencję do przesady.

  • przesada f.noun = exaggeration. bez ~dy let’s not exaggerate