On jest uparty jak osioł. (Sentence Note)

  • osioł osła (ma noun) = a donkey
  • ośli = aj of osioł