On jest im bardzo wdzięczny, zresztą słusznie. (Sentence Note)

  • (phrase) zresztą słusznie = rightly so, rightly
1 Like