On jest aż za bardzo szczodry.

  • szczodry aj = generous, lavish. av szczodrze
  • hojny aj = generous, lavish, munificent, liberal. av hojnie
  • aż za bardzo = a little too (much)