On gra w szkolnym zespole.(Sentence Note)

  • szkolny (ajd) of szkoła (school).