On dobrze służył swojemu panu. (Sentence Note)

  • służyć (-żę -żysz służą) (impf) +Dative = to serve.
  • chętnie służę = I’m at your service.