On cię wykorzystuje.(Sentence Note)

  • wykorzystać (-am -asz) (pf), (impf) wykorzystywać (-tuję -jesz) (transitive) = 1] to use, make use of. 2] to exploit
  • korzystać (-am -asz) (impf), (pf) skorzystać z +Genitive = to make use of, take advantage of
  • korzystny (adj) = favorable, profitable, useful, advantageous, positive. (adv) korzystnie