Omawialiśmy to mnóstwo razy.

  • omówić ‑wię ‑wisz pf, impf omawiać = to discuss / talk through / get it out in the open