Öknen känner mig väl, natten, de beridna männen, striden coh svärdet, pappret och pennan.

A few typos here. “coh” → “och”; “an” → “and”.