Okazało się to śmiertelnym ciosem dla ich planu.

  • cios mi.noun = blow, stroke.
  • cios losu = a stroke of fate
  • śmiertelny cios = death blow, fatal blow, fatal injury (both literally and figuratively)