Ogrzewanie nie działa.(Sentence Note)

  • ogrzewanie (n noun) = the heating.
  • centralne ogrzewanie = the central heating