Ogrzewanie naszego akademika nie działa poprawnie.

  • akademik 1] mp academician, member of academy. 2] mi dormitory