Ogłoszono, że jestem winny.

  • ogłosić ‑szę ‑sisz pf, impf ogłaszać = to proclaim, announce, declare