Odzyskałeś swoje pieniądze?

  • odzyskać ‑am ‑asz pf, impf odzyskiwać ‑kuję ‑jesz = to regain, recover, retrieve