Odwołuję spotkanie.

  • odwołać ‑am ‑asz pf, impf odwoływać ‑łuję ‑jesz = to recall, to cancel, call off.
  • & się +do+G = to call on, cite, refer to, appeal (a decision)