Odwiedź go od pójścia tam.

  • odwieść ‑wiodę ‑wiedziesz wiódł ‑wiodła ‑wiedli pf, impf odwodzić ‑dzę ‑dzisz odwodź = to lead away from, deflect from (intention, etc), dissuade